Problem med sophantering

Det har under en lång tid varit problem med sophantering vid Flädervägen samt Åsvägen 47 till 63. Anledningen är att sopbilen inte får åka upp till Flädervägen då backen anses vara för brant. Det framgår inte om man tänkte på detta när man lämnade bygglov. Vid den aktuella sträckan på Åsvägen finns ingen vändmöjlighet och sopbilen får enligt uppgift inte backa på denna sträcka.

Tidigare har Mälby Sff tillåtit att soptunnorna för dessa berörda fastigheter fått stå på vändplan permanent, med diverse problem som följd. Vändplanen har i dagarna nu byggts om och tunnorna kan nu inte längre stå där. De som berörs är ca 8 sommarbostäder samt ca 9 permanentbostäder.

Mälby Sff har kontaktat Eskilstuna Energi & Miljö AB och påtalat problemet samt bett om förslag hur kommunen kan lösa detta. Mälby Sff har inte mandat för att syssla med sophantering. Det torde i så fall ligga närmare Sommarbostadsföreningen Mälbynäs-Ekstugan som är markägare inom området. Vi återkommer med information så fort vi vet mer.

Nedanstående foton är inte från Mälby men skulle mycket väl kunna vara det!