Plantering vid rondellen

Vi har nu planterat 70 plantor samt sått frö på en mindre del på rondellen vid busshållplatsen. Tankvagnen som är uppställd där hör till oss. Vi använder den nu under 3 veckor så stt vi får vatten till planteringen.

Vi får nu se hur det kommer att arta sig. Plantorna är en blandning av sådana som normalt växer på en äng. Fröna är också framtagna för att förhoppningsvis bli ängsblommor. Detta är ett litet experiment och om det faller väl ut så kommer vi att fortsätta framåt aug-sep. med ytterligare fröer så att rondellen blir som en gammal svensk sommaräng.

Det här är inte något speciellt dyrt projekt, men det finns någon medlem som uttryckt kritik över att föreningen sysslar med parkarbeten. Emellertid  är det så att busshållplatsen med rondell, klar och tydligt är inskrivna i vårt Anläggningsbeslut från år 2000. (se under www.mälby.com/arkiv) Busshållplatsen med rondell ingår i Mälbyvägen. Styrelsen är av den uppfattningen att medlemmarna gärna ser en uppsnyggning av rondellen som under ett antal år varit avstjälpningsplats med grushögar, uppställningspkats för diverse entreprenadmaskiner m.m.

Nyplanteringar är känsliga och vi vore tacksamma om ni pratade med era barn som kanske åker buss från och till skolan, att man inte springer och leker eller trampar på planteringen.