Information om deklarationen 2019

Som bekant har föreningen två lån som vi betalar av på.  Dessa lån har givetvis en ränta och föreningen kan inte dra av denna. Däremot kan varje fastighetsägare dra av räntan på sin självdeklaration. Skulle ni redan ha lämnat in den, den här upplysningen är lite sen, kan ni också maila eller skriva till Skatteverket och be dem lägga till nedanstående belopp. De hamnar på er skattsedel.

Ni får själva titta på fakturan för årsavgiften som kom i augusti 2019, vad ni kan dra av. Andelen står på sektion 1 och 2.. Står det en etta här så har ni alltså 1 andel. Står det 0,7, så har ni alltså denna andel. De flesta har 1 eller 0,7 i andel. Det finns en del som har ex.vis en andel 0,7 samt 0,5. Då kan ni se nedan på beloppen samt slå ihop dessa. Hör gärna av er om det finns tveksamheter info@maelby.com

 

Andel 0,15 kan dra av kr  24

Andel 0,3   kan dra av kr 47

Andel 0,35 kan dra av kr 55

Andel 0,5   kan dra av kr 79

Andel 0,7  kan dra av kr 138

Andel 1,0 kan dra av kr 158

Andel 1,7 kan dra av kr 296

Beloppet anges under Avdrag-Kapital. Har ni rämteutgifter som är förtryckta så följ anvisningarna på blanketten.

Under Övriga Upplysningar anges: Del i låneränta Mälby Samfällighetsförening org.nr 717907-0623