Vårmeddelande!

Vårinformation och lite om Vägföreningens årsstämma!

 

Vårvintern och våren 2020 är det nog ingen som kommer att glömma. Corona och Covid 19 glömmer vi nog inte heller och på grund av det är inget sig likt.

Nu ska vi i möjligaste mån hålla oss hemma och se över rörelsemönster, tvätta händerna och hosta i armvecket! Sammankomster med fler än 50 personer får inte hållas och till följd av det har vi i vägföreningen inte ännu haft vår årsstämma (som egentligen var planerad till den 14 april-20).

I styrelsen har vi sagt att vi väntar ut maj månad och följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. En tanke kan vara att vi håller stämman i juni utomhus, dit var och en tar med sig en stol om man inte vill stå, men vi återkommer i det ärendet. Kallelse till stämma kommer minst 14 dagar innan, enligt stadgar.

Någon har kanske noterat att varningsskylten för vildsvin, i början på Mälbyvägen har försvunnit. Detta till följd av stöld. Tråkigt när sådant händer. De signaler som vi får går i riktningen att vi inte har lika mycket vildsvin i området längre, vilket är en lättnad i sig själv.

En annan sak som säkert inte undgått någon är att det pågår arbete vid bussvändplanen. Detta påbörjades i höstas i samband med restaureringen av Vesterbergs väg. Massorna som blev efter dikningen på Vesterbergs väg samlades vid bussrondellen. Detta medförde att vägföreningen sparade många tusenlappar på att inte behöva skicka iväg massorna på lastbil. Under hösten planades jordhögarna ut och nu pågar det arbete med att så gräs och blommor. Detta görs med frivilliginsatser och om någon är intresserad att medverka kring detta är man välkommen att göra så. Kontakta Åke Lindmark, som samordnar. Kontaktuppgifter finns på Mälbys hemsida. http://www.mälby.com

Värt att nämna i sammanhanget är att det i anläggningsbeslutet, (det som blev utkomsten av lantmäteriförrättningen år 2000 rörande vägföreningarna i Mälby, Ängsholmen och Lisselängen), under sektion två står att Mälbys vägföreningen ansvarar för ”Mälbyvägen med bussvändplan”.

Avslutningsvis vill vi önska alla en härlig vår. Var rädda om er själva och andra. Styrelsen återkommer med meddelande kring genomförande av årsstämman i början på juni.

 

Vårhälsningar från Styrelsen Mälby SFF