Lite mer vårinformation!

Information i försommartid

 

Nu befinner vi oss i mitten på maj och det kan betraktas som försommartid. Majvädret såhär långt, kan nog mer ses som ett traditionellt aprilväder. D.v.s att alla väder kan inträffa under en och samma dag.

Vårt vackra Mälby var med något undantag ett sommarstugeområde från början. I dagsläget finns det drygt 330 fastigheter och ca. 90% av dessa är året-runt-fastigheter. Detta innebär både stora möjligheter och ibland utmaningar.

Med nyttjanderätt ansvarar Mälby SFF för de flesta vägarnas sommar och vinterunderhåll inom området. Detta kom ur anläggningsbeslutet, (det som blev utkomsten av lantmäteriförrättningen år 2000 rörande vägföreningarna i Mälby, Ängsholmen och Lisselängen). En del i det betyder att ”vägföreningen” ansvarar för att boende tar sig till och från sin fastighet. En annan del är att transporter för att upprätthålla infrastruktur för de boende i området, exempelvis ”sopbilen”, skall ta sig fram och tillbaka till soptunnor. Till följd av det sistnämnda har ett arbete med att iordningställa vändplats-zoner på strategiska platser förelegat de senaste åren. Detta som sagt, för att exempelvis ”sopbilen” ska kunna vända på dessa. Kostnaderna för skapandet av vändplatser har varit, och är budgeterat.

Vändplatserna skall inte betraktas som några varaktiga parkeringsplatser. Då det natursköna Mälby präglas av betydande höjdskillnader, d.v.s. det finns både utmanande uppförsbackar och nedförsbackar som främst vintertid kan medföra att det blir svårt att ta sig till eller ifrån sin fastighet. Vid sådana tillfällen och/ eller andra speciella tillfällen är det rimligt att man tillfälligt får parkera på aktuell vändplan. Detta

under förutsättning att det inte interagerar med ”sopbilen”. Styrelsen uppmanar alla att ha ett respektfullt förhållningssätt kring detta.

Naturligtvis går det att reglera med förbud och påbudsskyltar, men i möjligaste mån är bedömningen att detta ska undvikas, så långt det är går!

Det är förhållandevis många som är boende i Mälby och flera som önskar framföra synpunkter till Mälby SFF. Alla fastighetsägare har möjlighet att till varje Årsstämma skicka in motioner, d.v.s. synpunkter på ämnen man önskar ska behandlas på stämman.

Utöver detta finns en kommunikationskanal till styrelsen via e-post med adressen: info@maelby.com.

På agendan för styrelsemöte till Mälby SFF, d.v.s. vägföreningens, finns en fast agendapunkt ”inkommet från info@maelby-mailen”. Där behandlas inkomna synpunkter från medlemmar.

Styrelsen har tidigare meddelat kring 2020 års genomförande av årsstämma, som blivit försenat till följd av smittspridningsrisken i samhället. Vi ber att få återkomma i detta ärende i början på juni-20.

 

Allt gott, hälsar Styrelsen i Mälby SFF.