Mälbyområdets historia nu ute i tryck. 64 sidor A4-format, endast 50 kr

 

 

Vi har fått en ny och unik historieskrift – eller en liten bok om man så vill - om Torshällas

Mälby och Skräddartorp, vår vackra hembygd. Den har främst sommarstugeägarens

perspektiv och är skriven av en projektgrupp som består av fem sommarstugeägare med

många år i området och en gårdsägare, se nedan. Den vill i första hand beskriva den värld,

som har varit och är vår sommarvärld men också tiden före vår tid. För oss alla, inte minst för

allt fler permanentboende, ger det ett historiskt perspektiv på de boendeperioder som har

funnits i flera hundra år före oss och ger en mer intressant bild av mångas hembygd. Visste du

t ex att det fanns och fortfarande finns ett soldattorp här i Mälby? Eller att de mindre gårdarna

Skräddartorp och Ekstugan fanns före Stora Mälby gård? Eller att hela bygden legat under

vatten? Eller att Ängsholmen har varit kronomark och ägts av Gustav Vasa?

Efter nära sex år av ”grävning” i egna minnen, av intervjuer och studier av livet i området i

tiden före oss, kan resultatet nu överlämnas. Det har inte skrivits något liknande om detta

område tidigare. Det blev inte en vanlig bok, bara nästan. Gruppen har forskat under drygt

fem år i både riksarkiv, lantmäteriets arkiv och i böcker. Sen har man med egna och andras

minnesbilder försökt ge ett antal personliga berättelser om hur vårt sommarboende har varit

från 1930- och 1940-talet och framåt. Och här finns jämförelser mellan då och nu, bl a vad

gäller renhållning, vatten, vägar och djurvärld. Och man har naturligtvis inte glömt områdets

kanske mest populära gemensamma aktivitet, nämligen midsommarfesten.

Projektgruppen har varit försiktig med att trycka upp många exemplar då allt är

egenfinansierat och det är svårt att bedöma eventuell efterfrågan. Alla stugföreningar i

området har fått var sitt exemplar. Men man kan ganska lätt låta trycka upp fler ex. via sitt

tryckeri, om medlemmar vill ha ett eget ex. Priset för den 64-sidiga boken i A4-format är

endast 50 kronor. Se exempel i bifogade bilder.

Kontakta gärna Ingvar Blomkvist, som varit redaktör, genom att skicka ett mail till honom

eller kontakta någon av projektmedlemmarna. Kontaktuppgifter se nedan. Övriga deltagare i

projektgruppen har varit Stefan Agurén (tyvärr avliden), Björn Berndtson, Gunilla Eriksson,

Lennart Olsson och Kjell Westermark.

Kontaktperson:

Ingvar Blomkvist, Skräddartorp, projektledare och redaktör

Mail: ingvar.blomkvist90@gmail.com

Mobil 070-570 89 96

 

 

 

Här nedan kan du se några smakprov från en nyutkommen skrift på 64 sidor fullmatad med historia från Torshälla-Mälby. Kartor, intervjuer, foton, gårdar och dess släktförhållande flera hundra år bakåt.

en intressant kunskapskälla som borde finnas i alla Mälby-hems bokhylla.  Tillhandahålles av Ingvar Blomkvist, sommarstugeägare vid Skräddartorps-vägen. Sommarboende i samma fastighet sedan 1940-talt.