Lite information!

Då och då skriver någon en kommentar här på sidan och denna formuleras som en fråga till styrelsen.  Tyvärr kan vi inte svara på kommentarer som läggs in här på hemsidan. 

Istället kan man skicka en fråga på mail till styrelsen. Du skriver då till  info@maelby.com och ställer din fråga. Styrelsen brukar svara inom någon dag om det är en enkel fråga. Vissa frågor kan vara sådana att styrelsen måste protokollföra dessa. Då kommer frågan att behandlas på nästkommande styrelsemöte. Detta kan ta lite längre tid. (Styrelsen brukar ha ca 7 möten om året inkl. Årsmöte)

Vill du komma med förslag relaterade till större åtgärder eller förslag inom föreningen, kan du skriva en så kallad "Motion". Du kan skriva den när som helst, men styrelsen måste ha den senast sista januari 2021, för att hinna behandla Motionen till Årsstämman, som enligt stadgarna ska äga rum mellan 15 mars - 15 april. 

Motion kan med fördel mailas på info@maelby.com samt innehålla namn på avsändare och fastighetsbeteckning.  Det går givetvis bra att skicka en Motion där flera medlemmar deltar, givetvis också med namn samt fastighetsbeteckning.

Vi får då och då frågor om varför hemsidan har namnet "mälby.com", medan e-postadressen är info@maelby.com ? Svaret på detta är att Mälby samfällighetsförening äger tre stycken s.k. domäner/webadresser. Mälby.com, Maelby.com samt Maelby.se. När hemsidan skapades år 2005 hade man precis godkänt å, ä och ö i domännamn och mälby.com inköptes. För några år sedan började olika mail-system integreras med domäner. Vi äger också info@mälby.com, men det visade sig att "ä" fungerade dåligt eller inte alls i e-postsammanhang. Föreningen införskaffade då maelby.com. Det betyder att vi kan byta namn på vår hemsida till denna domän, men av praktiska skäl behölls webadressen mälby.com. Maelby.se inköptes för framtida bruk till det facila priset av 9 kr.