Har styrelsen någon kompetens ?

Många medlemmar undrar säkert vad styrelsens ledamöter är för figurer. Mälby SFF är ju en gamska storförening och många har inte en aning om hur vi ser ut eller vad vi sysslar eller har sysslat med i vårt yrkesliv. Därför gör vi en kort presentation här nedan. Som du ser så är det en väldigt bred kompetens hos dagems styrelse. Dessutom är Mälby SFF medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, här kan man få hjälp med alla sortes frågor som rör en Samfällighetsförening samt både juridisk hjälp via anslutna advokater samt lantmätare. I REV:s årsavgift ingår också en ansvarsförsäkring på hos Länsförsäkrringar på 2 millioner.

 

Susane Boy-Löjdquist Ordförande, är utbildad Civilingeniör, hon hjälper företag i hela Sverige med s.k. ISO-certifieringar.

Åke Lindmark Kassör/webansvarig, f.d. företagare inom nöjesbranschen. Har läst Ekonomi, juridik och datakunskap.

Bengt Eklund Sekreterare, utbildad arkitekt SAR, kan allt om projektering och ritningar.

Kjell Olofsson Ledamot, f.d. företagare med över 40 års erfarenhet av arbeten med vägar samt VA-anläggningar.

Johnny  Andersson Ledamot.  Jobbar med reklam och sponsorer i en stor idrottsförening.

Thoms Löjdquist Suppleant, f.d. koncernchef som jobbat över hela världen. Han har även varit ordförande i flera föreningar.

Peter Marchione. Suppleant. Peter är bl.a känd som ägare till T-M 8:1 (25 arrendefastigheter) 

Torbjörn Jansson Revisor, f.d. revisor på Skatteverket Eskilstuna

Anders Thörnberg Valberedning. Företagare inom it och databranschen.

Patrik Bihler valberedning. Jobbar med ekonomi och redovisning.

Liselotte Källberg Revisorsuppleant. Företagare med egen bokföringsbyrå.

Bengt Eklund och Torbjörn Jansson är sommarboende resp. f.d. sommarboende.