Lite nyheter!

Busshållplatsen är nu iordninggjord. Vi har lagt på 30 ton ängsjord och lagt en ring runtom med ca 40 ton makada. Den är också besådd med både lökar och frön och på grund av det gynnsamma vädret har vi inte behövt vattna. Vi ser redan nu att det börjar grönska, men växtligheten kommer igång ordentligt till våren. I samband med arbetet observerade vår grävmaskinist, fyra huggormar, så tala gärna några varningens ord med era barn som åker med bussen. Vi har tittat väldigt noga, men inte sett någonting så förhoppningsvis har de dragit iväg till ett annat ställe.

Det har även varit problem med den aktuella busshållplatsen på grund av bilister som parkerar där och står i vägen för busstrafiken. Hela rondellen är klassad som busshållplats och där råder parkeringsförbud. Gatukontoret kommer nu att skylta upp detta ordentligt och alla parkerade bilar som parkerar här kommer fortsättningsvis att bötfällas.

Vi har också satt upp tre pollare mellan Mälbyvägen och gång och cykelvägen nere vid viken. De här sitter med betong, så vi hoppas de får sitta kvar. Vidare har en ny skylt kommit upp innan Mälbyviken. Denna innebär att trafiken ska anpassa hastigheten till gående, när sådana dyker upp på vägen.

Vi har 26 medlemmar som har sina fastigheter på s.k. arrende-tomter. Dessa har alltså ingen lagfart utan betalar hyra/arrende till markägaren varje år. Det har varit diskussioner i många år om att få köpa köpa loss dessa. Ett problem har varit att kommunen krävt en detaljplan av markägaren vid försäljning. Detaljplaner är dock väldigt kostsamma och därför har det inte hänt något. Nu har i alla fall en tomt på Rönnbärsvägen styckats av genom Lantmäteriets försdorg och sålts till fastighetsägaren vilket kanske banar väg för de 25 andra fastigheterna att på sikt friköpa sina tomter.

Trots att styrelsen varit i kontakt med Trafikverket och blåljusmyndigheter gång på gång, har det ändå vid olika tillfällen inträffat incidenter med fordon som använder GPS och där det saknas information om att Skräddartorpsvägen syd, är avstängd för trafik vid Skräddartorpet och där det sedan 2006 finns en gång och cykelväg. Styrelsen har varit i kontakt med Lantmäteriet i Gävle, som har tagit in detta som ett ärende och kommer att rita om kartor och annat som erfordras samt meddela alla GPS-operatörer om detta varvid vi hoppas få ett slut på problemen i framtiden.